Osoby, które marzą o prowadzeniu profesjonalnej placówki oferującej szkolenie dla psów i ich opiekunów odnajdą merytoryczne oparcie w kursie przygotowanym z myślą o przyszłych praktykach. Podczas trwania zajęć praktyczno- teoretycznych słuchacze nabędą umiejętności konieczne do prowadzenia szkoleń indywidualnych dla zwierząt towarzyszących. Wiedza uzyskana na zajęciach kursu Instruktora Szkolenia Psów Etogram poziom I, pozwoli absolwentom organizować szkolenia posłuszeństwa dla psów, zajęcia socjalizacyjne dla szczeniąt, warsztaty tematyczne związane z psimi aktywnościami czy wykłady / konsultacje dla właścicieli psów. Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz Certyfikat Etogram, świadczący o ukończeniu kursu Instruktora Szkolenia Psów poziom I, który umożliwia rozwój kompetencji podczas kursu doskonalącego Etogram, kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Instruktora Szkolenia Psów poziom II.

Organizacja kursu

 

Kurs szkoły Etogram składa się z III bloków tematycznych dokładnie omawianych podczas pięciu zjazdów teoretycznych i praktycznych.  Materiały dodatkowe będą udostępniane za pomocą platformy e- learning, do której każdy kursant będzie mógł zalogować się w dowolnym momencie. Zajęcia organizowane są w weekendy, raz lub dwa razy w miesiącu, co pozwala na poszerzenie kwalifikacji w przeciągu 3 do 5 miesięcy. Istnieje możliwość połączenia kursów Zoopsycholog oraz  Instruktor szkolenia psów poziom I.

Data rozpoczęcia: *

sierpień 2022r. *

Ilość zjazdów:

5

Ilość miejsc:

10 uczestników z psami*

Tryb nauki:

niestacjonarny (weekendy)

Miejsce:

Łapino Kartuskie k. Gdańska

Wykładowcy:

Katarzyna Sterne - Nałęcz, Karolina Kaszycka, Dariusz Radomski, Aleksandra Jakubowska, Patrycja Mroszczyk

Czas trwania:

sierpień - listopad 2022r.

Cena kursu:

przy zapisie do końca marca 2022 r. - 3900 PLN (możliwa płatność w 4 ratach)

przy zapisie od kwietnia 2022 r. - 4900 PLN (możliwa płatność w 5 ratach)

Uwaga!

 

Organizator nie zapewnia noclegu, wyżywienia i dojazdu.

Psy w trakcie zajęć nie mogą przebywać na sali wykładowej/ placu treningowym.

Psy na trening wchodzą pojedynczo.

 

Cena zawiera poczęstunek, ciepłe i zimne napoje.

 

*Terminy zjazdów oraz miejsce szkolenia mogą ulec zmianie.

Zakres tematyki kursu

Blok tematyczny I

Blok tematyczny II

Blok tematyczny III

Pochodzenie oraz ewolucja psa .
Biologiczne mechanizmy zachowania.
Anatomia i fizjologia a zachowanie.
Emocje u psów.
Potrzeby psów.
Komunikacja u psów.
Mechanizmy uczenia się .

Pozytywne szkolenie psów.
Stymulacja i socjalizacja.
Wspomaganie rozwoju psa domowego .
Nurty w szkoleniu psów.
Wybrane techniki szkolenia. Analiza komunikacji.
Rozpoznawanie sygnałów stresu.
Trudne przypadki.

Psychologia człowieka w zawodzie instruktora szkolenia psów.
Prowadzenie zajęć z grupą ludzi /przewodników i psów.
Prowadzenie konsultacji indywidualnych. Bezpieczeństwo w organizacji zawodu instruktora szkolenia psów.

Ilość, zakres tematyczny i terminy zjazdów

Zjazd nr

I

II

III

IV

V

Zakres tematyczny

Historia udomowienia Canis Familiaris.
Rozwój biologiczny i emocjonalny psów.
Rasy psów.
Potrzeby psów.
Mechanizmy uczenia się. Właściwe nagradzanie .
Nurty w szkoleniu psów . Techniki szkolenia psów. Pierwsza pomoc.

Przeprowadzanie testów temperamentu/ predyspozycji psychicznych a trafność i zastosowanie ich wyników.

Komunikacja u psów cz 1. Emocje u zwierząt towarzyszących. Wspomaganie rozwoju psa.

Kompetencje społeczne i emocjonalne.

Relacja: człowiek - pies oraz jej ocena.
Ocena zachowania psów podczas szkolenia.
Warsztaty.

Prowadzenie zajęć indywidualnych dla psów i ich opiekunów.

Nauka zachowań.
Techniki szkolenia psów w praktyce.
Prowadzenie psiego przedszkola.
Warsztaty. Część 1

Prowadzenie zajęć indywidualnych dla psów i ich opiekunów.

Nauka zachowań.
Techniki szkolenia psów w praktyce.
Indywidualne podejście w szkoleniu psów.
Warsztaty. Część 2

Organizacja zawodu .
Etyczna praca instruktora.

Praca z klientem. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w praktyce instruktorskiej .
Bezpieczna konsultacja w terenie oraz w domu klienta. Bezpieczna praca na placu szkoleniowym .
Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Terminy zjazdów: *

sierpień- teoria zdalnie

wrzesień- praktyka stacjonarnie

październik- praktyka stacjonarnie

październik- praktyka stacjonarnie

listopad- praktyka stacjonarnie

*Termin rozpoczęcia kursu oraz terminy zjazdów mogą ulec zmianie

Dyplomy i ezgaminy

Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej i praktycznej . Kursanci po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz Ministerstwa Polityki Społecznej. Ponadto słuchacze otrzymują Certyfikat szkoły Etogram świadczący o ukończeniu kursu Instruktor Szkolenia Psów poziom I.

Etogram Centrum Szkoleń jest niepubliczną placówką oświatową w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

Płatność za kurs

Osoby zapisujące się na kurs mogą skorzystać z III form płatności:

Płatność jednorazowa
Przedpłata na konto

Płatność w II ratach
Przedpłata na konto

Płatność w IV ratach
Przedpłata na konto

3900 PLN

(4900 PLN)

1950 PLN

(2*2450 PLN)

900 PLN oraz 3 raty po 1000 PLN

(5*980 PLN)

*Powyższe ceny nie uwzględniają kosztu noclegów i wyżywienia.
Ceny w nawiasach dotyczą płatności przy późniejszym zapisie na kurs, od kwietnia 2022 r.
 

Lokalizacja zjazdów:

Gdańsk Sobieszewo;

Łapino Kartuskie koło Gdańska

Uczestnicy zapisując się na kurs instruktorski oraz zoopsycholog (kurs 2 w 1)  otrzymują zniżkę w wysokości 1000 PLN.

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Numer telefonu
Zgłoszenie na kurs instruktor szkolenia psów poziom I:
Moje doświadczenie
Uczestnictwo psa
Dane do faktury
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wysłanie wypełnionego formularza jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji na dany kurs zgodnie z pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1