Kurs Zoopsycholog/ Behawiorysta zwierząt szkoły Etogram to wyjątkowa  propozycja kursu dyplomowego, który zapewnia zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania konsultacji zoopsychologicznych i terapii behawioralnej zwierząt towarzyszących. Szkolenie umożliwia poszerzenie kwalifikacji, dzięki którym uczestnicy kursu będą mogli udoskonalić własną praktykę zoopsychologiczną, podejmować współpracę z ośrodkami szkolenia psów, lekarzami weterynarii, schroniskami i przytuliskami dla zwierząt lub fundacjami działającymi na rzecz braci mniejszych.

Data rozpoczęcia:

 listopad 2022 r. *

Ilość zjazdów:

8

Ilość miejsc:

15 (uczestnicy z psami, obecność psa nie jest obowiązkowa)

Tryb nauki:

niestacjonarny (weekendy)

Miejsce:

Gdańsk, Łapino Kartuskie k. Gdańska

Wykładowcy:

Katarzyna Sterne- Nałęcz, Karolina Kaszycka, Katarzyna Piekarska, Patrycja Mroszczyk, Magdalena Frieske, Marcin Karowowski, Aleksandra Jakubowska

 

Czas trwania:

ok. 10 miesięcy

Cena:

6800 PLN przy zapisie do końca maja 2022r.(możliwa płatność w 10 ratach)

7800 PLN przy zapisie od 1 czerwca 2022r.(możliwa płatność w 12 ratach)

Uwaga!

Organizator nie zapewnia noclegu, wyżywienia i dojazdu.

Psy w trakcie zajęć nie mogą przebywać na sali wykładowej/ placu treningowym.

Psy na trening wchodzą pojedynczo.

 

Cena zawiera poczęstunek, ciepłe i zimne napoje.

 

*Terminy zjazdów oraz miejsce szkolenia mogą ulec zmianie.

W przypadku niedostatecznej liczby osób kurs może zostać odwołany, lub przełożony na inny termin.

Organizacja kursu

 

Kurs szkoły Etogram składa się z III bloków tematycznych dokładnie omawianych podczas dziewięciu zjazdów teoretyczno – praktycznych.  Materiały dodatkowe będą udostępniane za pomocą platformy e- learning, do której każdy kursant będzie mógł zalogować się w dowolnym momencie. Zajęcia organizowane są w weekendy, raz lub dwa razy w miesiącu, co pozwala na z poszerzenie kwalifikacji w przeciągu 8 miesięcy. Istnieje możliwość połączenia kursów Zoopsycholog oraz Instruktor szkolenia psów, które oferują wiedzę pozwalającą prowadzić zajęcia instruktażowe dla przewodników z psami.

Zakres tematyki kursu

Blok tematyczny I

Blok tematyczny II

Blok tematyczny III

Pochodzenie oraz ewolucja psa i kota.
Emocje u psów i kotów.
Potrzeby psów i kotów.
Komunikacja zwierząt towarzyszących. Współczesne spojrzenie nauki na kwestię dominacji.
Mechanizmy uczenia się .
Skuteczne motywowanie.
 

Klasyfikacja zaburzeń zachowania. Diagnozowanie przypadków .
Dostosowanie i opracowanie terapii zachowania.

Prowadzenie terapii behawioralnej.
Skuteczne pomaganie ludziom i zwierzętom. Program zmiany zachowania. Farmakoterapia.
Środki i działania wspomagające terapię.

Zjazd nr

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Zakres tematyczny:

Historia
udomowienia zwierząt domowych. Rozwój biologiczny i emocjonalny
zwierząt towarzyszących.

Rasy psów./ kotów , Potrzeby psów i kotów.
Mechanizmy uczenia się.

Właściwe nagradzanie .Nurty w szkoleniu psów i kotów.

 Warsztaty.

Komunikacja u psów i kotów.
Emocje u zwierząt towarzyszących. Relacja: człowiek – kot, człowiek - pies oraz jej ocena.
Ewaluacja zachowania psów podczas szkolenia.

Klasyfikacja zaburzeń zachowania zwierząt.
Narzędzia stosowane do oceny zachowania.

Analiza przypadków.
Warsztaty.

Komunikacja  psów cd.

Kompetencje społeczne i emocjonalne.

Oceny wstępne PAOD Etogram.
Analiza przypadków

Neurobiologiczne podstawy zachowania.
Wpływ hormonów płciowych na zachowanie.
Terapia farmakologiczna. Współpraca z lekarzami weterynarii.

 

Oceny wstępne PAOD Etogram.

Prowadzenie terapii behawioralnej. Najczęstsze problemy z zachowaniem u zwierząt towarzyszących. Hipotezy w terapii.

Procedury
postępowania w terapii zachowań .

Analiza przypadków +Warsztat pracy zoopsychologa

Prowadzenie terapii behawioralnej. Najczęstsze problemy z zachowaniem u zwierząt towarzyszących. Hipotezy w terapii.

Procedury
postępowania w terapii zachowań lękowych, hiperaktywnych oraz
agresywnych.

Analiza przypadków +Warsztat pracy zoopsychologa

Komunikacja  psów c.d., nauka zachowań.
Warsztaty

Organizacja zawodu zoopsychologa. Etyczna praca zoopsychologa. Psychologia człowieka.
Praca z klientem. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w praktyce zoopsychologicznej.
Bezpieczna konsultacja w terenie oraz w domu klienta.

Omówienie prac dyplomowych.

Terminy zjazdów:

listopad 2022-  teoria online

 grudzień 2022-  teoria online

styczeń 2023-  teoria online

marzec 2023-  teoria online

kwiecień 2023- praktyka stacjonarnie

kwiecień 2023- praktyka stacjonarnie

kwiecień 2023- praktyka stacjonarnie

maj 2023- praktyka stacjonarnie

* Terminy zjazdów mogą ulec zmianie

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.


Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz Case Study. Kursanci po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu Zoopsycholog, zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz Ministerstwa Polityki Społecznej. Ponadto słuchacze otrzymują Certyfikat szkoły Etogram świadczący o ukończeniu kursu Behawiorysta zwierząt- Etogram.

Etogram Centrum Szkoleń jest niepubliczną placówką oświatową w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

 

Dyplomy i egzaminy

Obecność psów

 

Zajęcia, które mają charakter praktyczny nie obędą się bez psów, dlatego serdecznie zapraszamy słuchaczy kursów ze swoimi psami.W przypadku psów, agresywnych, lękliwych lub z uszczerbkami na zdrowiu konieczna jest konsultacja, która pozwoli ocenić czy psiak będzie mógł uczestniczyć w ćwiczeniach.

Lokalizacja zjazdów:

Gdańsk Sobieszewo;

Łapino Kartuskie koło Gdańska

Uczestnicy zapisując się na kurs instruktorski oraz zoopsycholog (kurs 2 w 1)  otrzymują zniżkę w wysokości 1000 PLN.

Wykładowcy

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Numer telefonu
Zgłoszenie na kurs zoopsycholog edycja jesień 2022:
Moje doświadczenie
Uczestnictwo psa
Dane do faktury
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wysłanie wypełnionego formularza jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji na dany kurs zgodnie z pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

KURS ZOOPSYCHOLOG MEN/ BEHAWIORYSTA ZWIERZĄT SZKOŁY ETOGRAM